Van alle cliënten die door Huisman Praktijk voor Psychosociale Counseling en Coaching begeleid worden, in het kader van een behandeltraject, worden persoonsgegevens bijgehouden. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in een persoonlijk dossier en opgenomen in een bestand.

De AVG regelt de bescherming van de privacy van de verwerking van deze persoonsgegevens. Dit privacy reglement geeft uiting aan deze wet en beschrijft de wijze hoe er binnen Huisman Praktijk voor Psychosociale Counseling en Coaching wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Privacyreglement
PDF – 333.5 KB 243 downloads