Algemene voorwaarden

 

 

HuismanPraktijk-algemenevoorwaarden

Huisregels:

 

Als behandelaar biedt ik een veilige omgeving waarbinnen  wederzijdse acceptatie en respect naar elkaar geldt. 

 

Het wederzijds nakomen van gemaakte afspraken is belangrijk. Indien de behandelaar om dringende redenen dan wel overmacht een consult moet afzeggen wordt zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt met de cliënt. Wanneer de cliënt een afspraak wenst te wijzigen gelden de volgende regels;

Afzeggen/verplaatsen van een afspraak tenminste 24 uur voorafgaande de oorspronkelijke afspraak ; Hieraan zijn geen kosten verbonden

Afzeggen/verplaatsen van een afspraak minder dan 24 uur voorafgaande de oorspronkelijke afspraak; De kosten bedragen 50% van het consulttarief

Niet verschijnen op de afspraak (no show); De kosten bedragen 75% van het consulttarief