Acceptance and Commitment Therapy (ACT):

 

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor ben je in staat om je  aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden).

De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. De focus van ACT ligt op het vergroten van je psychologische flexibiliteit met als doel je te helpen een fijn en zinvol leven op te bouwen waarbij je tegelijkertijd de pijn aanvaardt die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. 

 

Cognitieve gedragstherapie (NLP/RET):  

 

Cognitieve gedragstherapie beïnvloedt gedrag, gedachten en gevoel. Door anders tegen een situatie aan te kijken (gedachten) verandert het gevoel en het gedrag van iemand. Bij cognitieve gedragstherapie werken counselor en cliënt nauw samen om tot verbetering van de klachten te komen.

 

Positieve Psychologie:

 

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die de nadruk legt op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. De focus ligt hier op de positieve ervaringen en kwaliteiten van de mens. Door niet teveel stil te staan bij wat niet goed gaat richt je de aandacht op dat wat wel goed gaat en maak je gebruik van je sterke kanten/kwaliteiten. Positieve emoties, persoonlijke talenten, zelfrespect, compassie en innerlijke kracht spelen een belangrijke rol.

Oplossingsgerichte Therapie:

 

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Zowel hulpverleners als cliënten vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen de problemen op een hele concrete manier kunnen aanpakken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden.